HAYAT PARKI ÖNLEME PROGRAMI 

İnteraktif bir şekilde gençleri bilgilendirmek ve bağımlılığın gelişimini önlemek amacıyla Kültegin Ögel ve Melike Şimşek tarafından geliştirilmiş bir programdır.

12-14 ve 15-16 yaş grubu ve üniversite öğrencilerine yönelik olmak üzere 3 ayrı programdan oluşur. 

Uygulama

Program bir salonda yapılır. Salonda 6-7 masa yer alır. Her masada 1-2 gönüllü bulunur. 

Öğrenciler her masaya 5-7 öğrenci düşecek şekilde dağıtılır (şekilde görüldüğü gibi). Her masada 2-3 etkinlik gerçekleştirilir. Bir masadaki uygulama bitince, o masadaki öğrenciler diğer masaya alınır. Böylece tüm öğrenciler, her masayı dolaşmış olur.

Gereksinimler

Gönüllüler, Bağımlılık Akademisi uzmanları tarafından eğitilirler.

Eğitimde kullanılacak özel materyaller Bağımlılık Akademisi tarafından sağlanır. Diğer materyaller orijinaline uygun olarak çoğaltılır.

İçerik

Her masada yer alan etkinlikler interaktif bir şekildedir. Örneğin bağımlılık içerikli “hafıza kartı oyunu”, “kelime bulmacası”, “çarkı felek”, “öykü oluştur” gibi oyunlarla etkinlik yürütülmektedir. Bu oyunların hepsinin içeriği, bağımlılığı önlemede bilimsel yöntemler aracılığıyla seçilmiştir.

Hayat Parkı; mesaj ağırlıklı bir önleme programıdır. Eğitim boyunca oynanan oyunlarda temel olarak aşağıdaki mesajlar verilmektedir.
•    Sağlıklı olmak
•    Arkadaş seçimini doğru yapmak
•    Yaşam becerileri edinmek
•    Bağımlılığın fark etmeden gelişeceğini anlamak
•    Bağımlılığın insan yaşamına zararları

Sınıf içi uygulaması

Yukarıda yer alan toplu uygulama yanında, lise düzeyindeki öğrenciler için "Sınıf İçi Uygulamalar" programı da vardır. Burada bir kart oyunu ile bağımlılık konuunda farkındalık artırılmaya çalışılmaktadır. Ek olarak bir toplu seminer ile bilgiler pekiştirilmektedir.

Daha fazla bilgi için www.onleme.org sitesine de bakabilirsiniz.